Disclaimer

De inhoud van deze website is om algemene informatie te verschaffen. De Waterwolf streeft ernaar om de informatie op deze site correct weer te geven. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend. De Waterwolf sluit alle aansprakelijkheid uit voor enige schade die voortvloeit uit onjuistheden of onvolledigheid van de inhoud van deze website.

© 2018, De Waterwolf dienstverlening buitenruimte B.V.