Waterwolf_34

Lid van de Raad van Commissarissen

met aandachtsgebied juridisch

Jouw rol als Lid van de Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) heeft de taak om integraal toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap. De RvC staat de raad van bestuur met adviezen terzijde. Hiervoor verschaft de raad van bestuur tijdig de noodzakelijke informatie aan de RvC. De RvC bij De Waterwolf bestaat uit een drietal leden. Door het naderen van het eind van de benoemingstermijn moet één lid van de RvC per 1 januari 2021 worden vervangen. Van het nieuwe lid wordt verwacht om toezichthouder te zijn met als aandachtsgebied juridisch. De samenstelling van de RvC is zodanig dat de combinatie van ervaring, deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid, de RvC optimaal in staat stelt zijn diverse verplichtingen ten opzichte van de vennootschap en de (algemene vergadering van) aandeelhouders van de vennootschap te voldoen. In zijn samenstelling wenst de RvC diversiteit te waarborgen, met aandacht voor leeftijd, etnische achtergrond en geslacht.

Wie zijn wij?
De Waterwolf is gespecialiseerd in het beheer en onderhoud van de buitenruimte in de Haarlemmermeer. Wij zijn Co2 gecertificeerd en hebben inmiddels het hoogst haalbare niveau bereikt op de Co2 prestatieladder: niveau 5. Onze medewerkers bouwen dagelijks aan de toegankelijkheid, aantrekkelijkheid en kwaliteit van de buitenruimte; van straat tot plein en van park tot singel. Wij zijn actief op het gebied van wegonderhoud, groenvoorziening, riolering en kleinschalige waterwerkzaamheden. Daarnaast beschikken wij over een 24-uurs storingsdienst, beheren wij begraafplaatsen en voorzien wij in verkeersregelinstallaties, verkeersregelaars en openbare verlichting. Ook de bruggen over de Ringvaart worden door onze medewerkers bediend. Onze collega’s zijn gediplomeerde vakkrachten met jarenlange ervaring. Snelheid, klantgerichtheid en klantvriendelijkheid staan bij De Waterwolf altijd centraal. De Waterwolf werd in 1997 opgericht en sinds 2009 is de organisatie voor honderd procent eigendom van de gemeente Haarlemmermeer. Op dit moment werken er 98 fte. Wij danken onze goede naam aan de grote kennis van de Haarlemmermeer en onze zeer betrokken medewerkers. Wij zijn een gecertificeerd leerbedrijf en bieden leerwerkplekken en stages aan voor diverse opleidingen op verschillende gebieden. Jongeren krijgen zo de mogelijkheid zich te verder te ontwikkelen.

Wie zoeken wij?
Wij verwachten van de nieuwe lid van de RvC dat hij/zij beschikt over:

  • HBO of academisch werk- en denkniveau;
  • Juridische achtergrond en ervaring;
  • Kennis en ervaring met (maatschappelijk) ondernemerschap en organisatieontwikkeling;
  • Toezichthoudende ervaring;
  • Kennis van politiek bestuurlijke omgeving;
  • Bij voorkeur woonachtig binnen of binding hebben met de Haarlemmermeer.

Wat bieden wij:
Een leuke en interessante toezichthoudende functie. De bezoldiging is in lijn met het gewicht van de verantwoordelijkheid.

Solliciteren?
Wil jij als Lid van de Raad van Commissarissen door middel van jouw kennis en relevante netwerk een bijdrage leveren aan het integrale beheer van de buitenruimte van Haarlemmermeer? Indien je geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd bent voor de bovengenoemde functie, verzoeken wij onderstaand formulier in te vullen of jouw CV en motivatiebrief op te sturen naar info@waterwolfbv.nl. Je kunt uiterlijk solliciteren tot en met zondag 20 september 2020.

De selectiegesprekken vinden plaats op vrijdag 2 en 9 oktober. Wij verzoeken je vriendelijk om hiermee rekening te houden. Een referentiecheck kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Voor vragen over sollicitatieprocedure kan je gerust contact opnemen met Elif Uygur via elif.uygur@haarlemmermeer.nl of via (06) 18 28 71 76.

Acquisitie
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.