Certificeringen

Wij vinden het belangrijk om ons werk samen te doen, samen met de opdrachtgever maar ook samen met de burgers en de gebruikers van de gemeente Haarlemmermeer.

Wij werken op een maatschappelijk verantwoorde wijze en hebben dit geborgd door diverse certificaten.

Daarnaast beschikken onze medewerkers over vakinhoudelijke diploma’s zoals Boomveilgheidscontroleur, Verkeersregelaar, European Tree Worker (ETW).

De Waterwolf

Onze certificaten

 

VCA**

Wij zijn VCA gecertificeerd. Met de Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) beheersen organisaties veiligheid, gezondheid en milieu tijdens het uitvoeren van werkzaamheden.

 

CO2 prestatieladder

Wij zijn CO2 prestatieladder niveau 5 gecertificeerd.

 

De ISO 9001 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie.