De Waterwolf

Wat doen wij?

De werkzaamheden die binnen de onderneming worden uitgevoerd, zijn in het kort:

 • Onderhoud, ontwerp en aanleg van groenvoorzieningen (inclusief (boom)snoeiwerk);
 • Grasmaaien; 
 • Onderhoud en aanleg van bestratingen/verhardingen en bebordingen (waar onder verkeersborden en verkiezingsborden), inclusief de daaraan gerelateerde werkzaamheden door gecertificeerde verkeersregelaars;
 • Beheer en onderhoud van de vijf gemeentelijke begraafplaatsen;
 • Faciliteren van teraardebestellingen;
 • Beheer en onderhoud van de speelvoorzieningen;
 • Onderhoud en inspecties van rioleringen;
 • Onderhoud van elektrotechnische installaties, zoals: straatverlichting en pompinstallaties t.b.v. rioleringen;
 • Onderhoud van waterpartijen;
 • Reinigen van vaste kunstwerken (waar onder de niet-beweegbare bruggen);
 • Brugbediening (fysieke aanwezigheid op 7 beweegbare bruggen en bediening van 5 bruggen op afstand);
 • Veerdienst Ringvaart voor vervoer van fietsers en voetgangers;
 • Werkzaamheden in het kader van calamiteiten, zoals: storingsdienstactiviteiten, crisisbeheersingsactiviteiten en gladheidbestrijding.

Maatschappelijke doelstelling

Wij zijn een gekwalificeerd leerwerkbedrijf voor BBL-opleidingen op groen-en civielgebied en bieden mensen zo de mogelijkheid om in onze werkpraktijk een vak te leren. De opdrachten in het ruimtelijk domein zijn onze core business. Maar de opdrachten vanuit het sociaal domein bepalen mede onze manier van werken. Re-integratie / leerwerk medewerkers hebben veelal een afstand tot de arbeidsmarkt, die kennis maken met ons vak en die wij begeleiden in hun lerend werken. Wij laten ze leerervaringen opdoen en bieden werkritme en structuur. Hiermee bieden wij hen een basiskwalificatie voor op de arbeidsmarkt.

De Waterwolf
De Waterwolf

Certificeringen

Onze projecten worden uitgevoerd binnen een onderhoudsbestek of als eenmalige opdracht. Hoewel de gemeente Haarlemmermeer de grootste opdrachtgever is, worden ook voor derden beperkt werken uitgevoerd. De werkzaamheden van De Waterwolf worden uitgevoerd onder een ISO-9001:2015, BRL Groenkeur en VCA** certificaat met de volgende scope:

“Aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen, verhardingen, rioleringen, wegmeubilair, bebordingen, openbare verlichting en het faciliteren van teraardebestellingen”

Sinds eind 2016 zijn wij Co2 prestatieladder niveau 5 gecertificeerd. Dit houdt in dat De Waterwolf bewust bezig is met het verlagen van de Co2 uitstoot, dit is terug te vinden in onze carbon footprint.