De Waterwolf

De Waterwolf

Wie zijn we?

De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV is een zelfstandige onderneming, die volledig eigendom is van de gemeente Haarlemmermeer. Er werken ongeveer 100 medewerkers bij ons.

Raad van commissarissen

 • Peter Kasteleyn (voorzitter)
 • Ronald Gerritsen
 • Najima Khan

Onze missie

De Waterwolf beheert en onderhoudt op een maatschappelijk verantwoorde manier de openbare buitenruimte van de gemeente Haarlemmermeer.

Onze visie

De Waterwolf beheert en onderhoudt de openbare ruimte van de gemeente Haarlemmermeer op een professionele en dienstverlenende manier. De Waterwolf is de integraal beheerder van de buitenruimte en een betrouwbare en professionele partner voor zowel opdrachtgever, eigen werknemers, onderaannemers, als voor inwoners van het werkgebied. 

Onze kernwaarden

De kernwaarden die uit onze missie en visie naar voren komen zijn:

Professionaliteit

Dienstverlenend en ontzorgend

Zowel richting de inwoners van ons werkgebied als voor onze opdrachtgevers

Klantgericht en klantvriendelijk

Goed werkgeverschap

Vanuit deze kernwaarden zijn duurzaamheid en (sociaal-)maatschappelijk verantwoord ondernemen geïntegreerd in het beleid en de dagelijkse bedrijfsvoering van De Waterwolf, toegespitst op de thema’s:

Mens, Milieu en Markt.

Mens

Ten aanzien van het aspect Mens staan wij voor het: 

 • bieden van een optimale en stabiele werkomgeving voor onze medewerkers, die maximaal bijdraagt aan de realisatie van hun ambities;
 • voortdurend benutten en uitbouwen van onze kennis en ervaring;
 • uitdagen van onze medewerkers tot ontplooiing, creativiteit en goed vakmanschap;
 • zijn van een leerwerkbedrijf;
 • met vakmanschap leveren van een optimale bijdrage aan het waarmaken van de ambities van onze opdrachtgevers;
 • het bieden van leerwerkplekken en banen op basis van een tijdelijk arbeidscontract aan klanten vanuit de Participatiewet;
 • met een open en integere stijl zakendoen.
De Waterwolf

Milieu

Ten aanzien van het aspect Milieu hanteren wij de volgende uitgangspunten: 

 • de zorg voor het milieu is één van de kenmerken die deel uitmaakt van de dagelijkse bedrijfsvoering;
 • de zorg voor het milieu vertalen wij telkens in onze projecten waarbij wij –indien mogelijk- voor duurzame en bedrijfseconomisch verantwoorde oplossingen kiezen;
 • het stimuleren van maatschappelijk verantwoord inkopen, waarbij het milieu minimaal wordt belast en de kwaliteit gewaarborgd blijft;
 • het voorkomen van materiële en milieuschade en het zorgen voor minimale last voor de omgeving;
 • bij aanschaf van nieuw materieel houden we rekening met de gestelde normen vanuit ons kwaliteitssysteem en een minimale belasting voor het milieu.
De Waterwolf

Markt

Ten aanzien van het aspect Markt stellen we dat: 

 • onze opdrachtgever centraal staat in dat wat wij doen;
 • innovatie, een open en integere stijl van zaken doen, klantvriendelijkheid en samenwerking die randvoorwaarden zijn om te komen met toonaangevende, integrale en duurzame oplossingen; 
 • wij een solide partner zijn voor al onze relaties, gericht op continuïteit en duurzaamheid;
 • wij het werk doen voor de burgers van de gemeente Haarlemmermeer en de gebruikers van het publiek domein;
 • wij geen winstoogmerk hebben.
De Waterwolf

Jaaroverzicht 2019

Download en lees ons jaaroverzicht hier