CO2 Beleid

De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV is sinds oktober 2016 gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder niveau 5. Om de CO2 uitstoot te reduceren is er een beleidsverklaring CO2 opgesteld en worden er diverse reductiemaatregelen genomen. Op deze pagina is diverse informatie met betrekking tot onze CO2-prestatieladder te vinden.

Beleidsverklaring CO2

Deze beleidsverklaring met betrekking tot de CO2 uitstoot is onderdeel van het door De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV gevoerde milieubeleid.
De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV zet zich in voor het milieuvriendelijk en duurzaam voorbereiden, organiseren en uitvoeren van alle werkzaamheden en projecten. Dit wil zeggen dat we een actief beleid voeren om milieuvriendelijke noviteiten en innovaties binnen ons bedrijf te implementeren.

De uitstoot van CO2 heeft een duidelijk negatief effect op het klimaat en daarmee de wereld waarin wij leven. Wij zetten ons in om de uitstoot van CO2 zowel binnen het bedrijf als bij onze leveranciers te verminderen. Op basis van de uitgevoerde emissie inventarisatie is de Carbon Footprint opgesteld. Deze geeft inzicht in de CO2 uitstoot van ons bedrijf. De directie van De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV heeft aan de hand van de Carbon Footprint een aantal maatregelen vastgesteld die de uitstoot van CO2 zullen beperken. Door implementatie van CO2 reductiedoelstellingen willen wij onze CO2 uitstoot in de periode 2015 tot en met 2019 met 7,95 procent verminderen. 7,5% in scope 1,  13% in scope 2 en in de periode 2019 tot en met 2022 8,80% in scope 3.

Downloads

Carbon Footprint
Carbon Footprint 2018-6M
Carbon Footprint 2018
Carbon Footprint 2019-6M
Carbon Footprint 2019
Carbon Footprint 2020-6M
Carbon Footprint 2020
Carbon Footprint 2021-6M
Carbon Footprint 2021
Carbon Footprint 2022-6M

Energie reductie
CO2 doelstellingen + voortgang 2022-6M

Keteninitiatieven
Sector initiatief VHG

SKAO 
Link naar SKAO publicaties.

Meer weten over hoe De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV met de CO2 Prestatieladder omgaat, neem dan contact op met ons bedrijf;
Mevr. M. Korbee, Telefoon +31 (0)23 562 23 90