De Waterwolf

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor ons een bijdrage leveren aan de samenleving gericht op de gemeente Haarlemmermeer. Onze medewerkers wonen voornamelijk in ons werkgebied en voelen daardoor een sterke verbondenheid met de werkzaamheden. Het gaat om hun eigen leefomgeving waar ze wonen, werken, kinderen op school hebben en recreëren.

Vanuit onze kernwaarden hebben wij duurzaamheid en (sociaal-) maatschappelijk verantwoord ondernemen geïntegreerd in ons beleid en in onze dagelijkse bedrijfsvoering, toegespitst op de thema’s: Mens, Milieu en Markt.

Ten aanzien van het aspect Mens:

Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers hun ambities waar kunnen maken en daarbij kennis kunnen blijven opdoen en ook weer delen. Het delen van onze kennis doen wij door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan aan te bieden op de reguliere arbeidsmarkt.

Wij zijn een gecertificeerd leerbedrijf en bieden leerwerkplekken en stages aan voor diverse opleidingen op verschillende gebieden. Jongeren krijgen zo de mogelijkheid zich te verder te ontwikkelen. 

Wil je bij een gevarieerd bedrijf en in de openbare ruimte werken en “werkend leren” op gebied van civiel of groen dan ben je bij uitstek geschikt om bij ons te komen werken.

Wil jij graag hovenier worden? TRI biedt verschillende opleidingstrajecten in de groenvoorziening. TRI ondersteunt leerlingen in het volgen en behalen van de opleiding. Klik hier voor meer informatie.

 

De Waterwolf

Ten aanzien van het aspect Milieu

De zorg voor het milieu is één van de kenmerken die deel uitmaakt van onze dagelijkse bedrijfsvoering. Wij vertalen deze zorg telkens in onze projecten waarbij wij –indien mogelijk- voor duurzame en bedrijfseconomisch verantwoorde oplossingen kiezen. 

Om dit proces te waarborgen zijn wij Co2 gecertificeerd en hebben inmiddels het hoogst haalbare niveau bereikt; Co2 prestatieladder niveau 5. De CO2-Prestatieladder is een instrument dat organisaties helpt bij het op structureel wijze reduceren van CO2.

Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. De Co2 prestatieladder is in 2009 ontwikkeld door Prorail en sinds 2011 in eigendom en beheer van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen, meer info vindt u op www.Skao.nl.

De Waterwolf
De Waterwolf

Ten aanzien van het aspect Markt:

Wij vinden het belangrijk om ons werk samen te doen, samen met de opdrachtgever maar ook samen met de burgers en de gebruikers van de gemeente Haarlemmermeer.

Wij werken op een maatschappelijk verantwoorde wijze en hebben dit geborgd door de volgende certificaten:

Daarnaast beschikken onze medewerkers over vakinhoudelijke diploma’s zoals Boomveilgheidscontroleur, Verkeersregelaar, European Tree Worker (ETW).

De veiligheid van onze medewerkers staat centraal in al onze werkzaamheden, dit komt tot uiting in onze VCA** certificering en ons ISO 9001-2015 certificaat.