Waterwolf_54

Nieuwsflits Waterwolf

Collega’s,

In de afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de uitvoering van het Plan De Waterwolf 2020. Inmiddels is de basis goed op orde: benodigde procedures en regels zijn geïmplementeerd, werkprocessen zijn geprofessionaliseerd, de administratieve kant is op orde gebracht en de organisatiestructuur is neergezet.

Nu is het tijd om meer te investeren in de mensen, het menselijk kapitaal van de organisatie. In dit kader wordt gevoeld dat de effectiviteit van de samenwerking van het leidinggevende kader beter moet en het leiderschap op de werkvloer versterkt dient te worden.

Om dit te bereiken hebben wij heren Marlon Alvares en Robert Tjoe Nij van Touchee ingeschakeld. Zij gaan het traject begeleiden. Dit doen ze door trainingsdagen voor het MT en de Uitvoerders te organiseren en door Cultuurdagen met al het personeel te organiseren.

Het doel:

  • medewerkers zijn goed geïnformeerd over het traject en hun rol daarin;
  • medewerkers hebben meegebouwd aan het lonkend perspectief van Waterwolf;
  • de onderlinge teamgeest is versterkt.

Het MT en de Uitvoerders zijn reeds gestart en op 20 maart starten de Cultuurdagen in groepen van maximaal 25 medewerkers, deze groepen zijn willekeurig en gemengd samengesteld.

Je ontvangt een uitnodiging voor een dag waarop jouw aanwezigheid verplicht is. Kun je die dag echt niet dan kun je dit aangeven bij Personeelszaken waarna je ingepland wordt op een andere dag. Ook bij ziekte zal je opnieuw ingepland worden.

Mocht je vragen hebben over het traject dan kun je terecht bij een van de MT-leden.

Wij vertrouwen erop jullie voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Jan Dirk Nijkamp

Directeur